CÓ ĐƯỢC TRỢ CẤP SNAP

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không

Scroll Down Arrows
At the Supermarket: Happy Black Stylish Guy with Shopping Basket Shopping for Organic Fruits and Vegetables in the Fresh Produce Section of the Store.

Línea de Ayuda de FoodSource de Project Bread

1.800.645.8333

Asistencia alimentaria en 180 idiomas

Hotline Hours

Lun-Vie

8am-7pm

Sáb

10am-2pm

Yellow Stars

SNAP là gì

SNAP là Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program), chương trình dinh dưỡng uy tín nhất của Hoa Kỳ. Mỗi người nộp đơn xin SNAP— và hội đủ điều kiện — sẽ được nhận trợ cấp này! Sau khi ghi danh tham gia, quý vị sẽ nhận được một khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng trên thẻ EBT. Quý vị có thể sử dụng thẻ này giống như thẻ ghi nợ (debit card) để mua thực phẩm.

Nếu quý vị là cư dân Massachusetts, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread ngay bây giờ tại số 1-800-645-8333 để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp hàng tháng để mua thực phẩm và đồ tạp hóa qua SNAP hay không.

Sau đây là những điểm đặc biệt của SNAP, không giống với bất kỳ chương trình trợ cấp thực phẩm nào khác tại Hoa Kỳ:

 1. Việc được nhận trợ cấp SNAP không lấy đi bất kỳ thứ gì của quý vị, đây là nguồn trợ giúp dành cho tất cả mọi người để giúp họ mua các thực phẩm cần thiết.
 2. SNAP giúp quý vị có thể tự do mua các loại thực phẩm tùy ý — những loại thực phẩm mà quý vị muốn, đáp ứng được nhu cầu ăn uống của quý vị, các hạn chế do dị ứng, và các sở thích theo phong tục tập quán của quý vị!
 3. Quý vị có thể sử dụng SNAP để mua thực phẩm tại đa số những nơi bán thực phẩm và đồ tạp hóa — các tiệm tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, tiệm thuốc, thậm chí một số chợ nông trại và các chương trình bán hàng của hợp tác xã.
 4. Những người nhận trợ cấp SNAP cũng tự động được ghi danh vào HIP—Chương Trình Thưởng Khuyến Khích cho Lối Sống Lành Mạnh (The Healthy Incentives Program)! HIP giúp quý vị mua nhiều rau và trái cây hơn tại các tiệm đã được HIP chấp thuận, trong đó bao gồm chợ nông trại, quầy bán đồ nông sản, chợ lưu động, và các chương trình chia sẻ nông trại được cộng đồng hỗ trợ (CSA).

Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện Không

Đây là một câu hỏi phức tạp. Không có một quy định hướng dẫn duy nhất quyết định một người nào đó có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP hay không. Nếu quý vị có thể sử dụng nguồn trợ giúp về thực phẩm hoặc vừa mới mất việc làm hoặc giảm số giờ làm việc do COVID-19, quý vị nên tìm hiểu tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Và nếu hội đủ điều kiện, quý vị nên nộp đơn xin!

 1. Tình trạng hội đủ điều kiện chủ yếu dựa vào mức thu nhập của gia đình và một số khoản chi tiêu. Đa số các đương đơn sẽ không được đề nghị cung cấp bằng chứng về số tiền có trong ngân hàng hoặc các nguồn tài sản khác.

 

Để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread tại số 1-800-645-8333:

 1. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi bảo mật. 
 2. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi có thể giúp quý vị nộp đơn xin trợ cấp qua điện thoại và chúng tôi có thể giữ liên lạc với quý vị trong suốt quy trình giải quyết đơn xin để cung cấp thông tin—và hỗ trợ nếu cần—cho đến khi đơn xin trợ cấp của quý vị được chấp thuận. 

 

Cách Thức Nộp Đơn Xin

Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn xin, hãy chuẩn bị cung cấp các thông tin cá nhân, trong đó bao gồm cả số An Sinh Xã Hội của quý vị (nếu có), ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà (nếu có), thu nhập và các khoản chi tiêu.

 1. Tự nộp đơn: nộp đơn xin trên mạng trực tuyến ngay hôm nay qua trang mạng DTA Connect.
 2. Nhờ người giúp nộp đơn xin: gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread ngay hôm nay tại số 1-800-645-8333.

Những người bắt đầu nhận trợ cấp SNAP sẽ chỉ nhận được thẻ EBT gửi qua thư bưu điện và có thể mất 5-10 ngày mới nhận được thẻ. Những người vô gia cư có thể sử dụng địa chỉ của trung tâm tạm trú để nhận thẻ. 

Tôi có những Quyền gì?

 

 1. Được Sở Trợ Giúp Chuyển Tiếp (DTA) chấp nhận đơn xin trợ cấp của quý vị ngay. Chỉ cần điền tên, địa chỉ, và chữ ký để DTA chấp nhận đơn xin của quý vị.
 2. Nộp đơn xin nếu bạn là trẻ em bằng cách nhờ một người lớn tin cậy nộp đơn xin giùm cho bạn với tư cách là Người Đại Diện Được Ủy Quyền của bạn. Tải xuống mẫu điền về Người Đại Diện Được Ủy Quyền.
 3. Được giải quyết đơn xin trợ cấp SNAP trong vòng 30 ngày kể từ sau khi nộp đơn xin và được giải quyết nhanh hồ sơ trợ cấp SNAP trong vòng bảy ngày nếu quý vị hội đủ các quy định hướng dẫn. 
 4. Nộp đơn xin nếu quý vị là người vô gia cư. 
 5. Chứng minh thu nhập, các khoản chi tiêu, và danh tính của quý vị theo nhiều cách. 
 6. Được trợ giúp qua một thông dịch viên của DTA.
 7. Nhận được thư văn bản cho biết quý vị có được nhận trợ cấp SNAP hay không, số tiền trợ cấp mà quý vị sẽ nhận được, và sẽ nhận khoản trợ cấp đó trong bao lâu.
 8. Được đối xử đàng hoàng, tôn trọng, và chu đáo, và không bị phân biệt đối xử do sắc tộc, giới tính, màu da, quốc gia nơi xuất thân, tình trạng khuyết tật, tín ngưỡng tôn giáo, hoặc quan điểm chính trị. 
 9. Khiếu nại bất kỳ quyết định nào của DTA mà quý vị không đồng ý bằng cách gọi ban Điều Trần Công Bằng tại số 1-800-882-2017.

 

Các câu hỏi thường gặp

Tất cả mọi người đều được nhận trợ cấp SNAP—người lớn độc thân, các gia đình, người cao niên, trẻ em, những người sống chung nhà với người khác, và người lao động. Quý vị không cần phải mất việc thì mới hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Nhiều người không có con cái vẫn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Tất cả mọi người đều được nhận trợ cấp SNAP—người lớn độc thân, các gia đình, người cao niên, trẻ em, những người sống chung nhà với người khác, và người lao động. Quý vị không cần phải mất việc thì mới hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Nhiều người không có con cái vẫn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP.
Tình trạng hội đủ điều kiện chủ yếu dựa vào mức thu nhập của gia đình và một số khoản chi tiêu. Đa số các đương đơn sẽ không được đề nghị cung cấp bằng chứng về tiền có trong ngân hàng hoặc các nguồn tài sản khác. Để tìm hiểu thêm và để xác định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread tại số 1-800-645-8333. Tình trạng hội đủ điều kiện chủ yếu dựa vào mức thu nhập của gia đình và một số khoản chi tiêu. Đa số các đương đơn sẽ không được đề nghị cung cấp bằng chứng về tiền có trong ngân hàng hoặc các nguồn tài sản khác. Để tìm hiểu thêm và để xác định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread tại số 1-800-645-8333.
Trợ cấp SNAP khẩn cấp là khoản trợ cấp được giải quyết nhanh cho các đương đơn cần trợ giúp về thực phẩm trong vòng 7 ngày. Các khoản trợ cấp này thường được cấp cho một tháng trong thời gian đương đơn thu thập các chứng từ mà DTA cần để chấp thuận hồ sơ xin trợ cấp SNAP đầy đủ, mà quý vị nhận được trong vòng bảy ngày. Để hội đủ điều kiện được nhận trợ cấp giải quyết nhanh, quý vị phải đáp ứng được một trong các tiêu chí sau đây:Thu nhập và số tiền có trong ngân hàng cộng lại vẫn ít hơn mức chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình.Thu nhập hàng tháng chưa đến $150, và số tiền có trong tài khoản ngân hàng là chưa đến $100. Đương đơn là người lao động nhập cư, và số tiền có trong tài khoản ngân hàng là chưa đến $100. Trợ cấp SNAP khẩn cấp là khoản trợ cấp được giải quyết nhanh cho các đương đơn cần trợ giúp về thực phẩm trong vòng 7 ngày. Các khoản trợ cấp này thường được cấp cho một tháng trong thời gian đương đơn thu thập các chứng từ mà DTA cần để chấp thuận hồ sơ xin trợ cấp SNAP đầy đủ, mà quý vị nhận được trong vòng bảy ngày. Để hội đủ điều kiện được nhận trợ cấp giải quyết nhanh, quý vị phải đáp ứng được một trong các tiêu chí sau đây:Thu nhập và số tiền có trong ngân hàng cộng lại vẫn ít hơn mức chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình.Thu nhập hàng tháng chưa đến $150, và số tiền có trong tài khoản ngân hàng là chưa đến $100. Đương đơn là người lao động nhập cư, và số tiền có trong tài khoản ngân hàng là chưa đến $100.
Không. Một số người nhận trợ cấp SNAP có thể cần phải tham gia một chương trình tìm việc vài tháng sau khi bắt đầu được nhận trợ cấp, tuy nhiên nhiều đương đơn SNAP không cần phải làm như vậy. Không. Một số người nhận trợ cấp SNAP có thể cần phải tham gia một chương trình tìm việc vài tháng sau khi bắt đầu được nhận trợ cấp, tuy nhiên nhiều đương đơn SNAP không cần phải làm như vậy.
Không. Trên thực tế, chi phí gắn liền với việc sở hữu căn nhà được sử dụng dưới dạng tiền khấu trừ khi quyết định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Căn nhà nơi quý vị cư ngụ không được coi là tài sản. Không. Trên thực tế, chi phí gắn liền với việc sở hữu căn nhà được sử dụng dưới dạng tiền khấu trừ khi quyết định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Căn nhà nơi quý vị cư ngụ không được coi là tài sản.
Có. Nhiều ngoại kiều hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Nếu quý vị không có diện di trú có đầy đủ giấy tờ, quý vị sẽ không thể nộp đơn xin trợ cấp cho bản thân quý vị, tuy nhiên quý vị có thể nộp đơn xin cho các thành viên khác trong hộ gia đình hội đủ điều kiện nhận trợ cấp. Các trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ có thể được nhận trợ cấp ngay cả khi cha mẹ các em không có giấy tờ di trú. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về Mass Legal Help, ở đây. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về SNAP và ảnh hưởng của khoản trợ cấp này đối với quy chế về Gánh Nặng Xã Hội ở đây. Có. Nhiều ngoại kiều hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Nếu quý vị không có diện di trú có đầy đủ giấy tờ, quý vị sẽ không thể nộp đơn xin trợ cấp cho bản thân quý vị, tuy nhiên quý vị có thể nộp đơn xin cho các thành viên khác trong hộ gia đình hội đủ điều kiện nhận trợ cấp. Các trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ có thể được nhận trợ cấp ngay cả khi cha mẹ các em không có giấy tờ di trú. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về Mass Legal Help, ở đây. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về SNAP và ảnh hưởng của khoản trợ cấp này đối với quy chế về Gánh Nặng Xã Hội ở đây.

Project Bread es un Socio Oficial de Alcance de SNAP del Departamento de Asistencia Transitoria (DTA).

Como Socio de Alcance de SNAP del DTA, el papel de Project Bread es facilitar que las personas en Massachusetts obtengan SNAP y prestar asistencia a quienes tengan problemas para solicitarlo.