CÓ ĐƯỢC TRỢ CẤP SNAP

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không

Scroll Down Arrows
At the Supermarket: Happy Black Stylish Guy with Shopping Basket Shopping for Organic Fruits and Vegetables in the Fresh Produce Section of the Store.

Project Bread's FoodSource Hotline

1.800.645.8333

Assistência alimentar em 180 idiomas

Hotline Hours

Seg a sex

das 8h às 19h

Sáb

10h às 14h

Yellow Stars

SNAP là gì

SNAP là Chương Trình Trợ Cấp Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program), chương trình dinh dưỡng uy tín nhất của Hoa Kỳ. Mỗi người nộp đơn xin SNAP— và hội đủ điều kiện — sẽ được nhận trợ cấp này! Sau khi ghi danh tham gia, quý vị sẽ nhận được một khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng trên thẻ EBT. Quý vị có thể sử dụng thẻ này giống như thẻ ghi nợ (debit card) để mua thực phẩm.

Nếu quý vị là cư dân Massachusetts, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread ngay bây giờ tại số 1-800-645-8333 để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp hàng tháng để mua thực phẩm và đồ tạp hóa qua SNAP hay không.

Sau đây là những điểm đặc biệt của SNAP, không giống với bất kỳ chương trình trợ cấp thực phẩm nào khác tại Hoa Kỳ:

 1. Việc được nhận trợ cấp SNAP không lấy đi bất kỳ thứ gì của quý vị, đây là nguồn trợ giúp dành cho tất cả mọi người để giúp họ mua các thực phẩm cần thiết.
 2. SNAP giúp quý vị có thể tự do mua các loại thực phẩm tùy ý — những loại thực phẩm mà quý vị muốn, đáp ứng được nhu cầu ăn uống của quý vị, các hạn chế do dị ứng, và các sở thích theo phong tục tập quán của quý vị!
 3. Bạn có thể sử dụng SNAP để mua thực phẩm ở hầu hết các nơi bán thực phẩm- siêu thị, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, hiệu thuốc và thậm chí một số chợ nông sản và các cửa hàng hợp tác.  Bạn cũng có thể sử dụng SNAP để mua hàng trực tuyến tại Amazon, Walmart và một số cửa hàng Aldi.
 4. Những người nhận trợ cấp SNAP cũng tự động được ghi danh vào HIP—Chương Trình Thưởng Khuyến Khích cho Lối Sống Lành Mạnh (The Healthy Incentives Program)! HIP giúp quý vị mua nhiều rau và trái cây hơn tại các tiệm đã được HIP chấp thuận, trong đó bao gồm chợ nông trại, quầy bán đồ nông sản, chợ lưu động, và các chương trình chia sẻ nông trại được cộng đồng hỗ trợ (CSA).

Nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc người nhập cư hội đủ điều kiện, bạn có an toàn khi nhận SNAP cho một thành viên gia đình hội đủ điều kiện (như đứa con công dân Hoa Kỳ của bạn)

SNAP không được coi là một kiểm tra “phí công cộng”

Magenta Stars Yellow Stars

Tôi Có Hội Đủ Điều Kiện Không

Đây là một câu hỏi phức tạp. Không có một quy định hướng dẫn duy nhất quyết định một người nào đó có hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP hay không. Nếu quý vị có thể sử dụng nguồn trợ giúp về thực phẩm hoặc vừa mới mất việc làm hoặc giảm số giờ làm việc do COVID-19, quý vị nên tìm hiểu tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Và nếu hội đủ điều kiện, quý vị nên nộp đơn xin!

 1. Tình trạng hội đủ điều kiện chủ yếu dựa vào mức thu nhập của gia đình và một số khoản chi tiêu. Đa số các đương đơn sẽ không được đề nghị cung cấp bằng chứng về số tiền có trong ngân hàng hoặc các nguồn tài sản khác.

 

Để tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện hay không, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread tại số 1-800-645-8333:

 1. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ hỏi quý vị một số câu hỏi bảo mật. 
 2. Nếu bạn hội đủ điều kiện, chúng tôi có thể giúp bạn nộp đơn qua điện thoại và chúng tôi có thể giữ liên lạc với bạn trong thời gian nộp đơn để cung cấp thông tin và hỗ trợ cho đến khi đơn của bạn được chấp thuận.

 

Cách Thức Nộp Đơn Xin

Khi quý vị sẵn sàng nộp đơn xin, hãy chuẩn bị cung cấp các thông tin cá nhân, trong đó bao gồm cả số An Sinh Xã Hội của quý vị (nếu có), ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà (nếu có), thu nhập và các khoản chi tiêu.

 1. Tự nộp đơn: nộp đơn xin trên mạng trực tuyến ngay hôm nay qua trang mạng DTA Connect.
 2. Nhờ người giúp nộp đơn xin: gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread ngay hôm nay tại số 1-800-645-8333.

Những người bắt đầu nhận trợ cấp SNAP sẽ chỉ nhận được thẻ EBT gửi qua thư bưu điện và có thể mất 5-10 ngày mới nhận được thẻ. Những người vô gia cư có thể sử dụng địa chỉ của trung tâm tạm trú để nhận thẻ. 

Tôi có những Quyền gì?

 

 1. Được Sở Trợ Giúp Chuyển Tiếp (DTA) chấp nhận đơn xin trợ cấp của quý vị ngay. Chỉ cần điền tên, địa chỉ, và chữ ký để DTA chấp nhận đơn xin của quý vị.
 2. Nộp đơn xin nếu bạn là trẻ em bằng cách nhờ một người lớn tin cậy nộp đơn xin giùm cho bạn với tư cách là Người Đại Diện Được Ủy Quyền của bạn. Tải xuống mẫu điền về Người Đại Diện Được Ủy Quyền.
 3. Được giải quyết đơn xin trợ cấp SNAP trong vòng 30 ngày kể từ sau khi nộp đơn xin và được giải quyết nhanh hồ sơ trợ cấp SNAP trong vòng bảy ngày nếu quý vị hội đủ các quy định hướng dẫn. 
 4. Nộp đơn xin nếu quý vị là người vô gia cư. 
 5. Chứng minh thu nhập, các khoản chi tiêu, và danh tính của quý vị theo nhiều cách. 
 6. Được trợ giúp qua một thông dịch viên của DTA.
 7. Nhận được thư văn bản cho biết quý vị có được nhận trợ cấp SNAP hay không, số tiền trợ cấp mà quý vị sẽ nhận được, và sẽ nhận khoản trợ cấp đó trong bao lâu.
 8. Được đối xử đàng hoàng, tôn trọng, và chu đáo, và không bị phân biệt đối xử do sắc tộc, giới tính, màu da, quốc gia nơi xuất thân, tình trạng khuyết tật, tín ngưỡng tôn giáo, hoặc quan điểm chính trị. 
 9. Khiếu nại bất kỳ quyết định nào của DTA mà quý vị không đồng ý bằng cách gọi ban Điều Trần Công Bằng tại số 1-800-882-2017.

 

Các câu hỏi thường gặp

Tất cả mọi người đều được nhận trợ cấp SNAP—người lớn độc thân, các gia đình, người cao niên, trẻ em, những người sống chung nhà với người khác, và người lao động. Quý vị không cần phải mất việc thì mới hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Nhiều người không có con cái vẫn hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP.
Tình trạng hội đủ điều kiện chủ yếu dựa vào mức thu nhập của gia đình và một số khoản chi tiêu. Đa số các đương đơn sẽ không được đề nghị cung cấp bằng chứng về tiền có trong ngân hàng hoặc các nguồn tài sản khác. Để tìm hiểu thêm và để xác định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị, gọi Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread tại số 1-800-645-8333.

Phúc lợi khẩn cấp SNAP là phúc lợi cấp tốc được cấp trong vòng 7 ngày cho những người nộp đơn cần hỗ trợ thực phẩm. Những phúc lợi này thường được cấp cho một tháng trong khi người nộp đơn thu thập các thông tin chứng minh mà DTA cần để phê duyệt cho đơn đăng ký SNAP đầy đủ. Để hội đủ điều kiện nhận phúc lợi cấp tốc, bạn phải đáp ứng một trong ba tiêu chí sau: Thu nhập và số tiền có trong ngân hàng cộng lại vẫn ít hơn mức chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình.Thu nhập hàng tháng chưa đến $150, và số tiền có trong tài khoản ngân hàng là chưa đến $100. Đương đơn là người lao động nhập cư, và số tiền có trong tài khoản ngân hàng là chưa đến $100.

Không. Một số người nhận trợ cấp SNAP có thể cần phải tham gia một chương trình tìm việc vài tháng sau khi bắt đầu được nhận trợ cấp, tuy nhiên nhiều đương đơn SNAP không cần phải làm như vậy.
Không. Trên thực tế, chi phí gắn liền với việc sở hữu căn nhà được sử dụng dưới dạng tiền khấu trừ khi quyết định tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Căn nhà nơi quý vị cư ngụ không được coi là tài sản.
Có. Nhiều ngoại kiều hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP. Nếu quý vị không có diện di trú có đầy đủ giấy tờ, quý vị sẽ không thể nộp đơn xin trợ cấp cho bản thân quý vị, tuy nhiên quý vị có thể nộp đơn xin cho các thành viên khác trong hộ gia đình hội đủ điều kiện nhận trợ cấp. Các trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ có thể được nhận trợ cấp ngay cả khi cha mẹ các em không có giấy tờ di trú. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về Mass Legal Help, ở đây. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về SNAP và ảnh hưởng của khoản trợ cấp này đối với quy chế về Gánh Nặng Xã Hội ở đây.
Có. Không bắt buộc phải có địa chỉ cố định để nộp đơn xin trợ cấp SNAP. Quý vị có thể được nhận trợ cấp cho dù quý vị sống trên đường phố, sống tại trung tâm tạm trú, hoặc tạm thời sống cùng với gia đình hoặc bạn bè. Các cá nhân và gia đình vô gia cư không có các khoản chi phí định kỳ liên quan đến nơi cư ngụ có thể xin một khoản khấu trừ tự động vào thu nhập.

Không. Bạn có thể bắt đầu nộp đơn qua điện thoại bằng cách gọi Đường dây nóng miễn phí và giữ kín thông tin FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333. Bạn cũng có thể nộp đơn trực tuyến tại DTAConnect.

Có. Nếu quý vị mua và nấu ăn cùng với những người sống chung với quý vị, tất cả quý vị đều cùng nộp đơn xin. Nếu không phải như vậy, quý vị có thể nộp đơn xin riêng, tuy nhiên quý vị sẽ cần phải ghi tên của họ trong đơn xin của quý vị. Một số người phải luôn nộp đơn xin cùng nhau, trong đó bao gồm vợ chồng và con cái dưới 22 tuổi sống cùng với cha/mẹ hoặc cha/mẹ kế.
Trước hết, quý vị nên tìm cách liên lạc với nhân viên phụ trách hồ sơ của quý vị tại DTA. Quý vị cũng có thể gọi Đường Dây Trợ Giúp DTA tại số 1-877-382-2363, hoặc quý vị có thể xem thông tin trong đơn xin của quý vị qua DTAConnect.
Có thể phải chờ tới tối đa 30 ngày mới nhận được trợ cấp. Một số hộ gia đình có thể hội đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP giải quyết nhanh/khẩn cấp, trong vòng bảy (7) ngày tính theo lịch.

Khi bạn nộp đơn cho SNAP, bạn có thể được cấp thẻ EBT ngay lập tức, nhưng cho đến khi đơn đăng ký của bạn được xử lý, bạn sẽ không có bất kỳ khoản phúc lợi nào trên thẻ của mình. Cũng có thể theo xếp loại, bạn có thể hội đủ điều kiện nhận $0, có nghĩa là khi thông tin thu nhập và chi phí của bạn được tính toán thì số tiền trợ cấp SNAP mà bạn hội đủ điều kiện nhận là $0. Tuy nhiên, bạn vẫn được coi là người nhận SNAP và có thể nhận được bất kỳ khoản phúc lợi nào có liên quan, chẳng hạn như giảm giá cho các dịch vụ tiện ích.

Không. Trợ cấp SNAP không được coi là thu nhập.
Có. Trợ cấp SNAP chỉ dành để mua thực phẩm. Tuy nhiên, một số người có thẻ EBT cho trợ cấp TAFDC (trợ cấp tiền mặt). Quý vị có thể sử dụng tiền trợ cấp TAFDC để mua thực phẩm và các vật dụng không liên quan đến thực phẩm. Để biết thông tin về tình trạng hội đủ điều kiện nhận trợ cấp TAFDC, liên lạc với văn phòng DTA tại địa phương của quý vị. Để biết danh sách các loại thực phamar được phép mua bằng trợ cấp SNAP, vui lòng truy cập trang mạng của USDA.
Nếu quý vị là người nhận SNAP, quý vị sẽ tự động tham gia HIP. Quý vị có thể sử dụng tiền trợ cấp SNAP để mua rau và trái cây từ các nhà cung cấp được HIP chấp thuận (tìm biểu tượng của HIP hoặc hỏi bên bán xem họ có tham gia chương trình hay không rồi mới mua hàng). Quý vị sẽ nhận được $1 cho mỗi đô-la mà quý vị dùng để mua các loại rau và trái cây hội đủ điều kiện, tới mức giới hạn tối đa hàng tháng: Hộ gia đình 1-2 người: tiền thưởng khuyến khích HIP tới tối đa $40 mỗi tháng. Hộ gia đình 3-5 người: tiền thưởng khuyến khích HIP tới tối đa $60 mỗi tháng. Hộ gia đình có 6 người trở lên: tiền thưởng khuyến khích HIP tới tối đa $80 mỗi tháng Biên lai sẽ cho quý vị biết số tiền trợ cấp thưởng khuyến khích HIP của quý vị sau mỗi khoản mua hội đủ điều kiện. Số tiền này sẽ được chuyển lại vào tài khoản SNAP của quý vị. Sử dụng ngay khoản phụ cấp thêm này hoặc tiết kiệm cho những lần đi chợ khác. Tìm hiểu thêm về HIP và những người bán của HIP ở đây.
Để biết thêm thông tin, liên lạc với Đường Dây Khẩn FoodSource của Project Bread tại số 1-800-645-8333.

O Project Bread é parceiro oficial de divulgação do SNAP para o Departamento de Assistência Transitória (DTA, pela sigla em inglês).

Como parceiro do DTA na divulgação do SNAP, o papel do Project Bread é facilitar o acesso ao SNAP para as pessoas em Massachusetts e ajudar qualquer pessoa que estiver tendo dificuldades para se inscrever.