Nhận Snap

Phục vụ người dân ở Massachusetts

Scroll Down Arrows
Mother and daughter smiling on a green patterned background with corn and food collaged behind them

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Bắt đầu trò chuyện với tư vấn viên của chúng tôi

Bạn có thể đủ điều kiện nhận SNAP hay còn gọi là tiền mua thực phẩm hay không?

SNAP là từ viết tắt của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program). Đây là một chương trình dinh dưỡng liên bang (trước đây được gọi là Phiếu Thực phẩm - Food Stamps). Chương trình này cung cấp cho những cư dân đủ điều kiện khoản hỗ trợ tài chính hàng tháng để mua thực phẩm cùng với các quyền lợi khác.

Các tư vấn viên của Project Bread có thể cho bạn biết bạn có đủ điều kiện hay không và giúp bạn nộp hồ sơ. Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp miễn phí cho tất cả cư dân của Massachusetts. Gọi chúng tôi ngay hôm nay 1-800-645-8333 hoặc trò chuyện với tư vấn viên bằng tính năng Trò chuyện Trực tiếp (Live Chat) bên dưới.

Tổng quan

SNAP là gì?

SNAP là Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, chương trình dinh dưỡng có nguồn hỗ trợ dồi dào nhất của nước ta. Tất cả những người hoàn thành đầy đủ quy trình nộp hồ sơ đăng ký SNAP - và hội đủ điều kiện - sẽ nhận được các khoản trợ cấp SNAP. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp tiền mặt hàng tháng trên một chiếc thẻ EBT mà có thể được sử dụng giống như thẻ ghi nợ để mua sắm thực phẩm.

Women wearing a hijab smiles, sitting in a wheel chair in front of the words The Supplemental Nutrition Assistance Program Starts Line

Nhận Snap

Chương trình cung cấp những khoản trợ cấp nào?

SNAP cung cấp cho người nhận khoản tiền hàng tháng để mua thực phẩm, các bữa ăn miễn phí ở trường cho trẻ em cũng như có thêm những cơ hội để tiết kiệm và được giảm giá. Tìm hiểu về những lợi ích của việc nhận SNAP ở Massachusetts và liệu bạn có đủ điều kiện hay không.

A grocery basket filled with food on a patterned yellow background Starts Line

SAU ĐÂY LÀ LÝ DO BẠN NÊN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SNAP, NẾU BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN:

  • Nhận trợ cấp SNAP không có nghĩa là bạn lấy đi bất cứ thứ gì của bất kỳ người nào. Đây là một nguồn hỗ trợ giúp tất cả những người đủ điều kiện mua thực phẩm họ cần.
  • SNAP cho bạn sự tự do để mua sắm thực phẩm cho chính bạn - thực phẩm mà bạn thích, đáp ứng nhu cầu về chế độ ăn, những hạn chế do dị ứng và ưu tiên về mặt văn hóa của bạn.
  • Bạn có thể sử dụng SNAP để mua thực phẩm tại hầu hết các địa điểm bán tạp hóa - cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, trạm xăng, hiệu thuốc .... kể cả qua mạng với một số đơn vị bán lẻ lớn và một số chợ nông sản và các chương trình hợp tác.
  • SNAP có nhiều sự hỗ trợ khác để giúp bạn đạt được nhiều hơn việc đơn giản là đủ ăn qua ngày. Chương trình không chỉ cung cấp khoản tiền trợ cấp SNAP hàng tháng trên thẻ EBT.

GettingSNAP là nguồn hỗ trợ dành cho cư dân Massachusetts do Project Bread cung cấp

Nếu bạn không phải là cư dân Massachusetts, hãy nhấn vào bên dưới để biết thông tin chung về SNAP từ USDA.

Tìm hiểu Thêm

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.