Các nguồn hỗ trợ

Người cao tuổi & Người có khuyết tật

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Nhận trợ giúp

Trợ giúp cho người cao tuổi (60 tuổi trở lên) và người có khuyết tật

SNAP có thể là một nguồn hỗ trợ quan trọng nếu bạn là người cao tuổi hoặc người có khuyết tật, đặc biệt nếu bạn đang sống bằng thu nhập cố định. Cho dù bạn sở hữu ngôi nhà của mình, sống trong nhà dưỡng lão hay nhà tập thể, hoặc đã chuyển đến ở cùng gia đình, bạn có thể đủ điều kiện để được nhận các khoản trợ cấp. 

Một lưu ý về người có khuyết tật

Project Bread hiểu rằng thuật ngữ “khuyết tật” có thể bao gồm nhiều tình trạng khác nhau, chẳng hạn như suy giảm thể chất, suy giảm tinh thần, rối loạn thần kinh, v.v. Một tình trạng khuyết tật không phải lúc nào cũng có nghĩa là khiếm khuyết hoặc thiếu hụt. Chúng tôi cũng hiểu rằng một người có khuyết tật không nhất thiết phải tham gia chương trình hỗ trợ người có khuyết tật của chính phủ. Đối với các chương trình của chính phủ như SNAP, tình trạng khuyết tật được cơ quan chính phủ công nhận là cần thiết. Ví dụ về các tình trạng khuyết tật này sẽ được nói đến ở phần sau.

Chúng tôi cũng tôn trọng quyền của một người được lựa chọn cách họ muốn được gọi/nói đến. Đối với trang này, chúng tôi đã chọn sử dụng “người có khuyết tật” thay vì “người khuyết tật”. Chúng tôi hiểu rằng người có khuyết tật là người chọn cách họ muốn được gọi/nói đến. Các cách gọi đều có giá trị tương đương.

Quy định Đặc biệt của SNAP

 • DTA đã thực hiện một thay đổi chính sách lớn, với đầy tiềm năng để làm cho quá trình này dễ dàng hơn NHIỀU cho người cao niên và người có khuyết tật: Các hộ gia đình nhận SNAP trên 60 tuổi và/hoặc nhận trợ cấp khuyết tật có thể tự khai báo bằng văn bản hoặc bằng lời nói với DTA chi phí y tế của họ từ $35 đến $155 một tháng. Điều này tận dụng việc khấu trừ chi phí y tế tiêu chuẩn. Nếu một hộ gia đình kê khai chi phí trên $190 (ngưỡng $35 cộng với $155/tháng), tất cả các chi phí y tế sẽ cần được xác minh.
 • SNAP không có yêu cầu về công việc khi xét tính đủ điều kiện.
 • Bạn có thể chỉ định một người nào đó mà bạn tin tưởng làm Đại diện được Ủy quyền, điều này sẽ cho phép họ sử dụng thẻ SNAP của bạn để mua thực phẩm cho bạn.
 • Các hộ gia đình khác nhau có thời hạn chứng nhận khác nhau. Vui lòng liên hệ với Đường dây nóng của FoodSource hoặc DTA để biết thêm thông tin.

VÍ DỤ VỀ CÁC CHI PHÍ Y TẾ ĐƯỢC DTA CHẤP NHẬN

 • Các khoản đồng thanh toán cho thuốc và thăm khám bác sĩ
 • Phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ cho bảo hiểm y tế
 • Chi phí cho phương tiện đi lại khi đi khám bệnh
 • Chi phí chăm sóc tại nhà
 • Thuốc không kê đơn, vitamin, vật tư y tế

Ghi chú Quan trọng

 • Bạn được coi là người nộp đơn cao tuổi nếu bạn từ 60 tuổi trở lên.
 • Bạn được coi là người nộp đơn khuyết tật nếu bạn đang nhận trợ cấp khuyết tật của chính phủ, bao gồm SSI (Thu nhập An sinh Bổ sung), SSDI, MassHealth cho người có khuyết tật, tiền hưu trí cho công chức nghỉ hưu do khuyết tật (nếu được Sở An sinh Xã hội coi là khuyết tật vĩnh viễn), tiền hưu trí khuyết tật của cựu chiến binh (sau khi đáp ứng một số các điều kiện).
 • Ngay cả khi bạn không được coi là khuyết tật theo các quy tắc của SNAP, Bộ Hỗ trợ trong Giai đoạn Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA) vẫn có thể được yêu cầu thực hiện các “điều chỉnh hợp lý” cho tình trạng khuyết tật của bạn. Bạn nên luôn thảo luận về bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào với nhân viên phụ trách DTA của mình.
 • Nếu bạn là người có khuyết tật và sống trong nhà tập thể, có những quy định đặc biệt sẽ xác định bạn có đủ điều kiện để đăng ký hay không.
 • Nếu bạn chỉ đang nhận trợ cấp SSI và sống một mình, bạn có thể đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp Bay State CAP SNAP. Đây không phải là một khoản trợ cấp riêng lẻ nhưng trong một số trường hợp có thể đem lại số tiền trợ cấp cao hơn. Tuy nhiên, nếu bạn có chi phí y tế hoặc tiền thuê nhà hoặc tiền vay thế chấp cao, Bay State CAP có thể khiến cho số tiền trợ cấp của bạn bị giảm đi.
 • Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.