Các khoản Trợ cấp SNAP Tăng 12% do Lạm phát

Project Bread

Recent Changes false

Các khoản Trợ cấp SNAP Tăng 12%


Có Hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022

Các khoản Trợ cấp SNAP Tăng 12% do Lạm phát

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, khoảng 550,000 hộ gia đình ở Massachusetts hiện đang tham gia vào Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP) sẽ thấy các khoản trợ cấp của họ tăng lên vào tháng 10 năm 2022, với mức tăng trung bình hàng tháng là $25- $30.

Kể từ tháng 8 năm 2022 , đã có hơn 1 triệu người dân Massachusetts tham gia SNAP. Riêng đối với các hộ gia đình có trẻ em mà tỷ lệ mất an ninh lương thực đã vượt qua mức cao trong đại dịch vào tháng 5 năm 2020 là 23.6% và đạt mức 26.2% vào tháng 8, mức tăng trợ cấp này sẽ giúp bù đắp tác động của việc tăng chi phí nhà ở và các nhu cầu cơ bản khác, chẳng hạn như lương thực.

Biểu đồ sau thể hiện mức trợ cấp tối đa mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022.

vietnamese snap benefitamounts vietnamese
vietnamese snap benefitamounts vietnamese

Tại sao việc này được thực hiện?

Mỗi năm, chính phủ liên bang điều chỉnh số tiền trợ cấp SNAP để theo kịp với lạm phát. Việc này được gọi là Điều chỉnh Chi phí Sinh hoạt hàng năm. Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt có thể khiến các khoản trợ cấp tăng lên HOẶC giảm đi theo từng năm. Massachusetts cũng đã được phê chuẩn để bao gồm chi phí sưởi ấm/tiện ích tăng lên trong việc xác định số tiền của các khoản trợ cấp SNAP.

Ngoài ra, những người nhận SNAP ở MA sẽ tiếp tục nhận được các khoản phân bổ SNAP khẩn cấp, tạm thời, liên quan đến đại dịch. Các khoản phân bổ khẩn cấp SNAP được cấp vào đầu mỗi tháng và nâng khoản trợ cấp cho người dân lên ít nhất là số tiền tối đa cho quy mô hộ gia đình của họ, với khoản tiền tối thiểu là $95 một tháng. DTA sẽ thông báo trước cho người dân khi các khoản trợ cấp tạm thời này chấm dứt. 

Liên hệ

Nếu bạn là cư dân Massachusetts và có những câu hỏi chung về các khoản trợ cấp của bạn, hoặc muốn được sàng lọc trước để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận SNAP hay không hoặc nhận sự trợ giúp để đăng ký SNAP ngay hôm nay, hãy gọi Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1.800.645.8333 hoặc Trò chuyện trực tiếp với nhân viên tư vấn trực tuyến bằng cách sử dụng tính năng trò chuyện ở cuối trang này.

Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về khoản trợ cấp của bạn, hãy liên hệ với DTA qua đường dây Hỗ trợ của DTA theo số 1-877-382-2363.

Back to Blog Left Arrow

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.