Cập nhật Tháng 12 Năm 2023 - Bảo vệ những khoản trợ cấp của bạn: đề phòng Chiêu trò Lừa đảo Thẻ EBT mới

Project Bread

Updates Using Your Benefits

Cập nhật Tháng 12 Năm 2023

Hãy Cảnh giác với Thủ đoạn Lừa đảo Mới

DTA cảnh báo khách hàng về một hình thức lừa đảo mới nhắm vào khách hàng của chúng tôi. Hình thức lừa đảo này nhằm mục đích lấy thông tin của khách hàng bằng cách giả danh DTA thông qua việc:

 1. nhắn tin cho khách hàng rằng họ cần cung cấp thông tin để được tiếp tục nhận các khoản trợ cấp của mình, và
 2. đăng thông tin giả dạng trang web của DTA để lấy thông tin của khách hàng.
   

Chúng tôi xin lưu ý khách hàng rằng DTA sẽ không bao giờ yêu cầu cung cấp số thẻ EBT qua mạng. Và một lần nữa, chúng tôi xin chia sẻ thông tin về cách bảo vệ các khoản trợ cấp của khách hàng. Để tìm hiểu về các gợi ý về cách bảo vệ các khoản trợ cấp của mình, khách hàng có thể truy cập Mass.gov/ProtectYourEBT.

Cập nhật tháng 11 năm 2022

Trong một thủ đoạn lừa đảo thẻ EBT mới, những tên trộm dữ liệu tìm cách đánh cắp thông tin trên thẻ EBT. Những kẻ lừa đảo đang thu lượm thông tin về các khoản trợ cấp SNAP, P-EBT và trợ cấp tiền mặt từ các tài khoản.


Thu lượm thông tin thẻ là gì?

Một trò lừa đảo thẻ EBT mới có tên là “Thu lượm thông tin EBT” (“EBT Skimming”) đang gây ảnh hưởng đến các chủ thẻ EBT trên khắp cả nước. Những kẻ lừa đảo đang sử dụng công nghệ tiên tiến để sao chép thông tin thẻ EBT của bạn từ các máy bán hàng, tức là thiết bị mà bạn quẹt thẻ EBT của mình. Những thiết bị này rất nhỏ và không thể phát hiện được nên hầu hết các cửa hàng đều không biết về chúng, và chúng cũng rất khó tìm.

Những kẻ trộm dữ liệu sau đó có thể sử dụng thông tin bị đánh cắp này để làm thẻ giả và mua các mặt hàng bằng tiền trợ cấp của bạn. Các giao dịch mua của bọn trộm có giá trị thấp nên DTA không cảnh báo đây là hành vi đáng ngờ.

Để bảo vệ thẻ EBT của bạn, DTA đặc biệt khuyến nghị tất cả chủ sở hữu thẻ EBT nên đặt lại mã PIN trên thẻ của họ mỗi tháng một lần để bảo vệ những khoản trợ cấp của họ.


Cách bảo vệ các khoản trợ cấp EBT của bạn trước hành vi thu lượm thông tin

DTA đã cho biết cách tốt nhất để bảo vệ các khoản trợ cấp EBT của bạn - bao gồm SNAP, P-EBT và trợ cấp tiền mặt - là đặt lại mã PIN trên thẻ của bạn mỗi tháng một lần, sau khi bạn nhận được khoản tiền của mình. Việc thay đổi mã PIN của bạn sẽ khiến những kẻ lừa đảo gặp khó khăn hơn khi lấy trộm cả trợ cấp SNAP và trợ cấp tiền mặt.

Bạn có thể tham khảo hình ảnh để biết cách đặt lại mã PIN cho EBT của mình, có sẵn ở đây bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Các hướng dẫn cũng có ở bên dưới.

ebt repin eng
snap ebt scam vie 01

Cách đặt lại mã pin của bạn

Để đặt lại mã PIN cho EBT của mình, bạn phải gọi đến đường dây Dịch vụ Khách hàng của Chủ thẻ EBT (EBT Cardholder Customer Service) theo số 800-997-2555. Đây là số điện thoại ở mặt sau thẻ EBT của bạn. Số điện thoại này là cách duy nhất để đặt lại mã PIN cho thẻ của bạn và DTA khuyên bạn nên đặt lại mã PIN một vài ngày trước khi bạn nhận được khoản trợ cấp hàng tháng của mình. 

Dưới đây là cách đặt lại mã PIN cho thẻ EBT của bạn:

 1. Gọi số 800-997-2555
 2. Chọn ngôn ngữ của bạn
 3. Nhập số tài khoản ở mặt trước thẻ của bạn
 4. Nhấn phím 2
 5. Nhập 4 chữ số cuối cùng của Số An sinh Xã hội (Social Security Number - SSN) của bạn. Nếu bạn không có SSN, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số 99 mà DTA cung cấp cho bạn
 6. Nhập ngày sinh của bạn theo định dạng sau: MM/DD/YYYY (hai chữ số cho tháng, hai chữ số cho ngày, bốn chữ số cho năm)
 7. Nhập mã PIN mới gồm 4 chữ số của bạn. Và nhập lại mã PIN mới của bạn để xác nhận.

 

DTA đã gửi tin nhắn cho người nhận trợ cấp bằng thẻ EBT và nhiều người đã đặt lại mã PIN của họ. Bạn có thể đã nhận được một trong những tin nhắn này gần đây. Các văn phòng và các địa điểm khác của DTA cũng đang dán tờ rơi để thông báo cho công chúng về trò lừa đảo mới này. Hãy nhớ rằng ngay cả khi thông tin thẻ EBT của bạn bị đánh cắp, thì thay đổi mã PIN là cách tốt nhất để bảo vệ những khoản trợ cấp của bạn. Việc thay đổi mã PIN mỗi tháng khiến những kẻ lừa đảo gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục sử dụng thẻ của bạn.

ebt warning eng 1
snap ebt scam vie 02

NẾU CÁC KHOẢN TRỢ CẤP EBT CỦA BẠN ĐÃ BỊ ĐÁNH CẮP HOẶC BẠN NGHI NGỜ ĐÃ CÓ HÀNH VI LỪA ĐẢO XẢY RA THÌ SAO?

Hiện tại, DTA không có quyền thay thế các khoản trợ cấp SNAP bị đánh cắp, đó là lý do điều quan trọng là bạn phải cố gắng hết sức để bảo vệ tiền trợ cấp ngay bây giờ.

DTA có một thông báo trên trang web của họ với nhiều thông tin hơn về cách những kẻ lừa đảo đánh cắp thông tin và cách báo cáo hành vi lừa đảo.

Truy cập Mass.gov/ProtectYourEBT để biết thêm thông tin.

Back to Blog Left Arrow

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.