Nhận Snap

Tôi có đủ điều kiện không?

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Trước khi bạn nộp hồ sơ

Tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện đăng ký SNAP hay không

Mặc dù không có duy nhất một hướng dẫn nào xác định xem một người có đủ điều kiện hưởng SNAP hay không, việc này chủ yếu dựa trên thu nhập hộ gia đình và một số chi phí nhất định. Hầu hết người nộp đơn sẽ không bị yêu cầu chứng minh số tiền trong ngân hàng hoặc các nguồn hỗ trợ khác.

Nếu bạn muốn tận dụng sự trợ giúp để mua thực phẩm, bạn nên tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận SNAP hay không!

Số tiền Trợ cấp

Tôi có thể nhận được bao nhiêu?

Biểu đồ này chỉ là một hướng dẫn. Không chỉ tổng thu nhập hộ gia đình được sử dụng để tính toán tính đủ điều kiện và mức nhận trợ cấp SNAP, bao gồm cả chi phí hộ gia đình và các chi phí khác. Điều tốt nhất bạn nên làm là gọi cho Đường dây nóng FoodSource của Project Bread và yêu cầu tư vấn viên sàng lọc trước cho bạn về tính đủ điều kiện nhận SNAP. Họ sẽ cho bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp không và mức trợ cấp là bao nhiêu* sau khi đã tính đến tất cả thu nhập và chi phí của bạn.

* Số tiền trợ cấp được xác định chỉ đơn giản là con số tạm tính. Số tiền thực tế sẽ được DTA xác định sau khi nhận và xem xét các bằng chứng

Bạn cần nhận ra một điều quan trọng là "số tiền trợ cấp SNAP" — số tiền trong thẻ EBT bạn nhận được mỗi tháng để mua nhu yếu phẩm — không phải là quyền lợi duy nhất khi nhận SNAP. SNAP hỗ trợ người nhận theo nhiều cách, không chỉ là việc có đủ nhu yếu phẩm hàng ngày.

Đồ họa thông tin hiển thị quy mô hộ gia đình, tổng thu nhập hàng tháng và trợ cấp SNAP tối đa hàng tháng. Starts Line

Trước khi bạn nộp hồ sơ

Xác minh xem bạn có đủ điều kiện hay không

Các tư vấn viên của Đường dây nóng FoodSource của Project Bread sẽ sàng lọc trước để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP không, trước khi bạn dành thời gian nộp hồ. Trung bình, các tư vấn viên của Project Bread mất 15 phút để thực hiện việc sàng lọc.

Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện nhận trợ cấp SNAP hay không:

 

Project Bread là tổ chức phi lợi nhuận phục vụ tất cả cư dân Massachusetts, luôn miễn phí và bảo mật.

Những gì cần Chuẩn bị

Bạn càng có nhiều thông tin trước khi gọi điện hoặc trò chuyện với tư vấn viên của Đường dây nóng FoodSource của Project Bread trong bước sàng lọc về tính đủ điều kiện nhận SNAP, thì quy trình sẽ diễn ra nhanh hơn.

Sẽ rất hữu ích nếu bạn có sẵn trong tay:

  • Tổng thu nhập hộ gia đình - ví dụ như, thu nhập, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp khuyết tật, tiền cấp dưỡng nuôi con, v.v.
  • Chi phí sinh hoạt hàng tháng của hộ gia đình - Tiền thuê nhà, tiền thế chấp, thuế bất động sản, bảo hiểm nhà (các dịch vụ tiện ích được tính là một khoản khấu trừ nhưng người gọi không cần phải có con số cụ thể cho số tiền này).
  • Các chi phí khác có thể được tính - Tiền cấp dưỡng nuôi con nếu có nghĩa vụ pháp lý phải trả cho một hoặc nhiều đứa trẻ (con) không thuộc hộ gia đình SNAP, chi phí chăm sóc trẻ (nếu bạn đang đi làm, đang tham gia một chương trình đào tạo hoặc đang tìm việc làm), chi phí y tế chỉ được tính cho người cao niên hoặc hộ gia đình đang nhận một loại trợ cấp khuyết tật của chính phủ.

Quy mô Hộ gia đình

  • Nếu các bạn mua thực phẩm và chuẩn bị hơn ⅔ số bữa ăn của bạn cùng nhau, các bạn là một hộ gia đình.
  • Khi tính toán mức trợ cấp SNAP của bạn, thu nhập và chi phí của tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều phải được tính đến.

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.