Giới thiệu về SNAP

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Tổng quan

Tìm hiểu thêm về SNAP từ câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp này.

Câu hỏi thường gặp

Người dân thuộc tất cả các nhóm khác nhau đều nhận được trợ cấp SNAP - người trưởng thành độc thân, người có gia đình, người cao niên và người đi làm. Nhiều người không có con vẫn đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp SNAP.

Điều kiện chủ yếu được dựa trên thu nhập và các chi phí nhất định của hộ gia đình. Tìm hiểu thêm và xem bạn có đủ điều kiện hay không bằng cách gọi đến Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Một số cá nhân nhất định, không phải là công dân và hiện không đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp SNAP của liên bang vì tình trạng nhập cư của họ có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp bổ sung này. Các quy định về thu nhập, quy mô hộ gia đình và các điều kiện khác của Khoản trợ cấp Bổ sung cho SNAP của Tiểu bang đều giống như các quy định cho SNAP của liên bang.

Tính đủ điều kiện cho SNAP tùy thuộc vào ai là thành viên hộ gia đình, thu nhập của bạn và các khoản chi phí nhất định. “Tính đủ điều kiện” có nghĩa là ai có thể hoặc không được nhận khoản trợ cấp này.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập mass.gov.

Nếu bạn là thành viên trong hộ gia đình có một người và đã được nhận các khoản trợ cấp SNAP, bạn sẽ không được nhận khoản trợ cấp bổ sung cho SNAP của Tiểu bang.

Nếu hộ gia đình của bạn có người không được nhận SNAP của liên bang, hộ gia đình của bạn có thể được nhận Khoản trợ cấp Bổ sung cho SNAP của Tiểu bang. Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của gia đình bạn.

 

Không, khoản trợ cấp SNAP sẽ vẫn còn trong thẻ EBT của bạn trong 274 ngày (9 tháng).

Để đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp cấp tốc, bạn phải đáp ứng một trong ba tiêu chí sau:

  1. Thu nhập và tiền trong ngân hàng cộng lại ít hơn chi phí nhà ở hàng tháng
  2. Thu nhập hàng tháng dưới $150 và tiền trong ngân hàng dưới $100
  3. Người nộp hồ sơ là một người lao động nhập cư và tiền trong ngân hàng ít hơn $100. Nếu bạn đủ điều kiện để được nhận trợ cấp cấp tốc, DTA phải cấp cho bạn SNAP trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ - và đảm bảo rằng bạn có thẻ EBT trong vòng 7 ngày.

 

Chúng tôi khuyên bạn nên gọi số 1-877-382-2363 (nhấn phím 7), đến thẳng văn phòng DTA tại địa phương của bạn hoặc truy cập DTAConnect.com để nộp hồ sơ.

Trong thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng COVID-19, tất cả các hộ gia đình nhận SNAP đã được nhận thêm những khoản trợ cấp SNAP COVID bổ sung tạm thời. Các khoản trợ cấp COVID SNAP bổ sung, còn được gọi là tiền Hỗ trợ Khẩn cấp SNAP, là khoản chênh lệch giữa số tiền trợ cấp thông thường của bạn và số tiền tối đa cho số người trong hộ gia đình của bạn. Tuy nhiên, hành động gần đây của Quốc hội sẽ chấm dứt những khoản trợ cấp bổ sung của chính phủ liên bang.  

Massachusetts đã thông qua một ngân sách bổ sung của tiểu bang để phân bổ một khoản trợ cấp SNAP bổ sung, với tổng số tiền tối đa bằng 40% số tiền trợ cấp COVID SNAP bổ sung của bạn trong 3 tháng trước đó. Các khoản trợ cấp SNAP bổ sung do tiểu bang tài trợ sẽ được cung cấp vào đầu tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2023 cho tháng trước đó. Ví dụ, các hộ gia đình đủ điều kiện nhận SNAP vào tháng 3 sẽ nhận được khoản tiền SNAP bổ sung vào đầu tháng 4. Số tiền được trả sẽ bằng tối đa 40% khoản chênh lệch giữa số tiền trợ cấp tối đa của một hộ gia đình cho số người trong hộ gia đình của họ và số tiền trợ cấp họ thường nhận được hàng tháng, với số tiền tối thiểu là $38 một tháng.  

Các khoản trợ cấp SNAP bổ sung do tiểu bang tài trợ sẽ được phân bổ vào những ngày sau: Ngày 7 tháng 4, ngày 2 tháng 5, ngày 2 tháng 6.  

Tiểu bang có một trang web chuyên trách, Mass.gov/ExtraCOVIDSNAP, để cung cấp thông tin về các khoản trợ cấp bổ sung do tiểu bang tài trợ và giúp các hộ gia đình lên kế hoạch khi các khoản trợ cấp tạm thời của liên bang và tiểu bang chấm dứt.  

Nếu bạn hiện đang nhận được SNAP, bạn có lẽ đã nhận được hoặc sẽ nhận được một tin nhắn văn bản từ Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA) và một lá thư qua đường bưu điện để thông báo cho bạn về những thay đổi này. Sự thay đổi này không phải là kết quả của bất kỳ hành động nào từ phía bạn, cũng không phải là hình phạt do bất kỳ điều gì bạn đã làm. Bạn vẫn ghi danh trong SNAP và việc bạn đủ điều kiện không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn muốn được xét duyệt lại cho SNAP để xem bạn có đủ điều kiện nhận thêm các khoản trợ cấp hay không, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Đường dây nóng FoodSource hoặc gửi tin nhắn trò chuyện cho chúng tôi ngay hôm nay.  

Không. Bạn không cần phải làm việc thì mới được nộp hồ sơ hoặc đủ điều kiện để nhận SNAP. 

Không phải. Trên thực tế, các chi phí liên quan đến việc sở hữu ngôi nhà của bạn được dùng như những khoản khấu trừ để xác định tính đủ điều kiện của bạn.

YCó. Nhiều người không phải là công dân vẫn hội đủ điều kiện nhận SNAP. Việc nhận SNAP sẽ không ảnh hưởng đến hồ sơ xin quốc tịch và/hoặc thẻ xanh của bạn. Việc nộp hồ sơ đăng ký SNAP rất an toàn! Nếu bạn không có tình trạng nhập cư hợp pháp, bạn sẽ không thể nộp hồ sơ cho chính mình, nhưng bạn có thể nộp hồ sơ cho các thành viên trong hộ gia đình khác đủ điều kiện. Trẻ em được sinh ra ở Hoa Kỳ có thể nhận được các khoản trợ cấp ngay cả khi cha mẹ của trẻ không có giấy tờ cư trú. Tìm hiểu thêm về các khoản trợ cấp SNAP dành cho người nhập cư.

Một số cá nhân nhất định, không phải là công dân và hiện không đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp SNAP của liên bang vì tình trạng nhập cư của họ giờ đây có thể đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp bổ sung cho SNAP do tiểu bang tài trợ. Hãy tìm hiểu thêm về Khoản trợ cấp Bổ sung cho SNAP của Tiểu bang. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 

Có. Không cần phải có địa chỉ thường trú khi nộp hồ sơ đăng ký SNAP. Bạn có thể nhận được các khoản trợ cấp cho dù bạn sống trên đường phố, đang ở trong một nhà tạm trú, hoặc đang sống tạm với gia đình hoặc bạn bè. Các cá nhân và gia đình vô gia cư không có những khoản chi phí định kỳ cho nơi ở có thể kê khai một khoản khấu trừ tự động từ thu nhập của họ.

Không. Bạn có thể bắt đầu điền hồ sơ qua điện thoại bằng cách gọi đến Đường dây nóng FoodSource miễn phí của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Bạn cũng có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua fax tới DTA hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại DTAConnect.org.

Nếu bạn sống cùng phòng/cùng nhà, và ...

  • bạn CÓ mua và nấu nướng hầu hết đồ ăn của bạn với những người bạn sống cùng, thì các bạn được coi là một hộ gia đình. Các bạn CẦN cùng nhau nộp hồ sơ đăng ký SNAP với tư cách là một hộ gia đình và CẦN ghi tất cả tên của họ vào hồ sơ.
  • KHÔNG nấu nướng hầu hết đồ ăn của bạn cùng nhau, thì bạn sẽ nộp hồ sơ với tư cách cá nhân, và sẽ KHÔNG ghi tên của họ vào hồ sơ.

Một số người luôn phải nộp đơn cùng nhau, bao gồm vợ/chồng và con cái dưới 22 tuổi sống với cha mẹ hoặc cha/mẹ kế.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của hồ sơ đăng ký SNAP của mình:

Nếu bạn được chấp thuận để nhận SNAP: bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp của mình trong vòng 30 ngày.

Nếu bạn được chấp thuận để nhận SNAP cấp tốc/khẩn cấp: bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp của mình trong vòng 7 ngày.

Khi bạn nộp hồ sơ đăng ký SNAP và chưa có thẻ EBT, DTA sẽ gửi thẻ EBT cho bạn qua đường bưu điện. Thẻ có thể đến trước khi hồ sơ của bạn được xử lý và do đó có số dư bằng $0. Các khoản trợ cấp sẽ được cộng vào thẻ sau khi hồ sơ đăng ký của bạn được xử lý xong, việc này có thể mất đến 30 ngày.

Không. Các khoản trợ cấp SNAP không được coi là thu nhập.

Đúng vậy. Các khoản trợ cấp SNAP chỉ dành cho thực phẩm. Tuy nhiên, một số người cũng sử dụng thẻ DTA EBT của họ cho EAEDC hoặc có thẻ EBT cho các khoản trợ cấp TAFDC (hỗ trợ bằng tiền mặt) của họ. Bạn có thể sử dụng các khoản trợ cấp TAFDC hoặc EAEDC để mua các mặt hàng thực phẩm cũng như các mặt hàng không phải là thực phẩm.

Để biết thông tin hoặc để đăng ký hội đủ điều kiện TAFDC hoặc EAEDC, hãy gọi văn phòng DTA địa phương của bạn hoặc liên hệ với văn phòng DTA địa phương của bạn. Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của mình và nộp hồ sơ đăng ký TAFDC hoặc EAEDC tại www.DTAconnect.com

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.