Nhận Snap

Cách Nộp đơn

Đường dây nóng FoodSource của Project Bread

1.800.645.8333

Hỗ trợ về thực phẩm bằng 180 ngôn ngữ

Hotline Hours

Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:00 sáng-7:00 tối

Thứ Bảy

10:00 sáng-2:00 chiều

Yellow Stars

Nộp hồ sơ đăng ký SNAP

Sau khi bạn đã xác minh rằng bạn đủ điều kiện để nhận SNAP, thì hãy nộp hồ sơ! Sau đây là cách bạn có thể nộp hồ sơ với sự trợ giúp hoặc tự làm và nơi bạn có thể sử dụng các khoản trợ cấp của mình sau khi đã hoàn thành việc đăng ký.

SAU KHI ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Nộp hồ sơ

Với sự trợ giúp:

Gọi cho Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333, và các tư vấn viên của chúng tôi sẽ giúp bạn nộp hồ sơ đăng ký SNAP qua điện thoại.

 • Miễn phí & bảo mật, phục vụ Massachusetts.
 • Các tư vấn viên của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về các quy định của SNAP và có thông tin cập nhật và chính xác nhất về bất kỳ thay đổi nào gần đây.
 • Các tư vấn viên sẽ dành thời gian để xem xét hoàn cảnh cụ thể của bạn và giúp bạn tìm ra tất cả các khoản khấu trừ mà có thể làm tăng số tiền trợ cấp của bạn.
 • Họ cũng sẽ giữ liên lạc với bạn trong suốt quá trình nộp hồ sơ để cung cấp thông tin và hỗ trợ nếu cần.

Tự làm:

Bạn có thể tự hoàn thành và gửi hồ sơ đăng ký SNAP trực tuyến qua DTA Connect.

Bạn có thể gửi fax hồ sơ bằng giấy đến 617-887-8765 hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

DTA Document Processing Center
PO Box 4406
Taunton, MA 02780

Tham gia một cuộc phỏng vấn

Sau khi hồ sơ của bạn đã được nhận, nhân viên phụ trách của Bộ Hỗ trợ trong Giai đoạn Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA) sẽ gọi cho bạn để thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại

*Trong thời gian xảy ra đại dịch, các cuộc phỏng vấn hiện đang được miễn. Tại thời điểm này, chỉ bắt buộc phải phỏng vấn nếu bạn không nộp tất cả các giấy tờ cần thiết

Nộp Giấy tờ Xác minh

Bạn có thể gửi giấy tờ xác minh cùng với hồ sơ của mình hoặc gửi riêng. Bạn có 30 ngày để gửi các tài liệu này tới DTA. Những giấy tờ này bao gồm:

 1. Giấy tờ xác minh danh tính của Chủ Hộ (bằng lái xe, giấy khai sinh, hộ chiếu)
 2. Bằng chứng thể hiện bạn đang sống ở MA (hóa đơn, hợp đồng thuê nhà, sao kê ngân hàng, thư)
 3. Số an sinh xã hội cho tất cả các thành viên nộp hồ sơ trong hộ gia đình
 4. Bằng chứng về thu nhập trong bốn tuần trước đó (cuống lương tháng trước, tiền lương hưu, tiền cấp dưỡng nuôi con, v.v.).
 5. Tình trạng Nhập cư đối với người không phải là công dân (bằng chứng về tình trạng không phải là công dân nhưng cư trú hợp pháp nếu bạn hoặc một thành viên trong hộ gia đình nộp hồ sơ đăng ký SNAP nhưng không phải là công dân Hoa kỳ)

Lưu ý về nơi ở & các dịch vụ tiện ích: Bạn không phải gửi giấy tờ xác minh về nơi ở hoặc chi phí dịch vụ tiện ích trừ khi DTA yêu cầu vì bạn trực tiếp trả lời những câu hỏi này trong đơn đăng ký.

 

Ngoài ra, các chi phí được ghi chép không bắt buộc này có thể làm tăng đáng kể số tiền trợ cấp của bạn:

 1. Chi phí chăm sóc trẻ em và người lớn
 2. Chi phí nhà ở (tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp và các dịch vụ tiện ích)
 3. Chi phí y tế tự trả (nếu từ 60 tuổi trở lên, hoặc bị khuyết tật)
 4. Các khoản thanh toán cấp dưỡng nuôi con phải chi trả cho một đứa trẻ không sống trong hộ gia đình của bạn

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thu thập bằng chứng, hãy yêu cầu DTA giúp đỡ!

NỘP HỒ SƠ Ở ĐÂU

Bạn có thể tải lên các giấy tờ xác minh của mình trực tuyến, gửi bản sao qua đường bưu điện (không gửi bản gốc), gửi fax hoặc mang chúng đến văn phòng DTA địa phương của bạn. 

Nếu bạn gửi thư hoặc gửi fax các giấy tờ xác minh, hãy nhớ điền tên và bốn số cuối của số an sinh xã hội của bạn trên mỗi tài liệu. Giấy tờ xác minh cần được gửi đến:

DTA
PO Box 4406
Taunton, MA 02780
SỐ FAX: 617-887-8765

Để được trợ giúp thêm

Nếu bạn có thắc mắc về cách nộp hồ sơ đăng ký SNAP ở Massachusetts, hãy gọi Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1-800-645-8333.

Để nhận thông tin từ DTA về trường hợp đang chờ xử lý của bạn, hãy gọi Đường dây Hỗ trợ của DTA theo số 1-877-382-2363.

SAU KHI BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ XONG

Nhận các khoản trợ cấp của bạn

Khi tất cả các giấy tờ xác minh đã được nhận và phỏng vấn đã được hoàn thành (tùy từng trường hợp), DTA sẽ xác định tính đủ điều kiện của bạn và gửi thư chấp thuận hoặc từ chối.

Bạn có thể nhận được thẻ EBT qua đường bưu điện trong vòng từ 10-30 ngày làm việc. Cho đến khi DTA xử lý và chấp thuận đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào trong thẻ của mình. Các khoản trợ cấp sẽ được chuyển trực tiếp vào thẻ sau khi hồ sơ được chấp thuận.

Sau khi thẻ EBT của bạn được gửi đến qua thư, hãy kích hoạt thẻ của bạn bằng cách gọi đến Đường dây EBT: 1-800-997-2555

African-American pregnant mother with son are on a pink patterned background with a shopping card Starts Line

Sử dụng các khoản trợ cấp của bạn

 • Sử dụng các khoản trợ cấp SNAP của bạn để mua sắm tại bất kỳ cửa hàng chấp nhận EBT nào và mua sắm trực tuyến với một số nhà bán lẻ được lựa chọn. 
 • Sử dụng các khoản trợ cấp SNAP của bạn tại một số địa điểm bán lẻ HIP được lựa chọn để thực hiện các giao dịch mua đủ điều kiện HIP để tích lũy lại số đô la SNAP trên thẻ EBT của bạn (tối đa là hạn mức HIP hàng tháng của bạn) để tăng sức mua của bạn
 • SNAP không thể được sử dụng để mua rượu, thuốc lá, đồ dùng chăm sóc cá nhân hoặc thức ăn nóng.
 • Vì SNAP là một chương trình liên bang, bạn có thể sử dụng các khoản trợ cấp của mình để mua sắm bên ngoài Massachusetts, nơi SNAP được chấp nhận.

TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN TRỢ CẤP Ở ĐÂU?

 • Các cửa hàng bán lẻ bán trực tiếp tại cửa hàng chấp nhận SNAP

  Tìm các cửa hàng bán lẻ nơi bạn có thể sử dụng các khoản trợ cấp SNAP của mình trực tiếp tại cửa hàng

  TÌM KIẾM
 • Các nhà bán lẻ trực tuyến chấp nhận SNAP

  Hiện có một số nhà bán lẻ chấp nhận SNAP cho các giao dịch mua hàng trực tuyến.

  TÌM KIẾM
 • Tìm nhà bán lẻ HIP

  Mỗi đô la SNAP bạn chi để mua các mặt hàng đủ điều kiện HIP (sản phẩm tươi sống được mua tại địa điểm bán lẻ HIP), bạn có thể tích lũy lại vào thẻ EBT của mình, tối đa là hạn mức hàng tháng tính theo quy mô hộ gia đình của bạn.

  TÌM KIẾM

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.