Massachusetts Hiện đang Bồi thường cho Nạn nhân của Hành vi Trộm cắp Trợ cấp SNAP

Project Bread

Updates Using Your Benefits

NẾU BẠN ĐÃ TỪNG LÀ NẠN NHÂN CỦA HÀNH VI TRỘM CẮP TRỢ CẤP SNAP, ĐỪNG LO LẮNG

Massachusetts Hiện đang Hoàn trả Tất cả các Khoản trợ cấp SNAP Đã bị Đánh cắp Thông qua các vụ Lừa đảo Điện tử

Từ sinh viên cao đẳng/đại học cho đến các gia đình và người già— Những người nhận SNAP đang là mục tiêu của các trò lừa đảo điện tử như tấn công giả mạo (phishing) và đánh cắp thông tin thẻ (skimming) nhằm đánh cắp các khoản trợ cấp cũng như khả năng chi trả cho thực phẩm của họ.

Nếu các khoản trợ cấp của bạn đã bị đánh cắp từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, bạn có thể được DTA hoàn trả toàn bộ các khoản trợ cấp đó.

Hãy bảo vệ các khoản trợ cấp SNAP của bạn trước các hành vi lừa đảo đang diễn ra bằng các bước đơn giản này.

Để Biết Thêm Chi Tiết, Hãy Đọc Thông Cáo Báo Chí Này Của Bộ Hỗ Trợ Chuyển Tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Back to Blog Left Arrow

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.