Việc Điều chỉnh Chi phí Sinh hoạt (COLA) hàng năm cho SNAP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023

Project Bread

Recent Changes Benefit Amounts

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 2023

Các Khoản trợ cấp SNAP Tăng lên Theo Chi phí Sinh hoạt

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, hầu hết những người nhận SNAP sẽ thấy các khoản trợ cấp hàng tháng của họ tăng lên do mức trợ cấp tối đa của hộ gia đình tăng.

Biểu đồ thể hiện mức trợ cấp tối đa mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Vui lòng lưu ý rằng không phải tất cả các hộ gia đình đều nhận được số tiền trợ cấp tối đa. Việc tính toán SNAP chủ yếu dựa trên thu nhập, các khoản khấu trừ được phép và quy mô hộ gia đình.

chart

TẠI SAO ĐIỀU NÀY ĐANG XẢY RA?

Mỗi năm, chính phủ liên bang điều chỉnh số tiền trợ cấp SNAP để theo kịp với lạm phát. Việc này được gọi là Điều chỉnh Chi phí Sinh hoạt (Cost of Living Adjustment - COLA) hàng năm. Việc điều chỉnh chi phí sinh hoạt có thể khiến các khoản trợ cấp tăng lên HOẶC giảm đi theo từng năm. Massachusetts cũng đã được phê chuẩn để bao gồm cả mức chi phí sưởi ấm/dịch vụ tiện ích đã tăng lên trong việc xác định số tiền trợ cấp SNAP.

Đọc thêm về COLA năm 2023 từ DTA

LIÊN LẠC

Nếu bạn là cư dân Massachusetts và có những câu hỏi chung về các khoản trợ cấp của bạn, hoặc muốn được sàng lọc trước để xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận SNAP hay không hoặc nhận sự trợ giúp để đăng ký SNAP ngay hôm nay, hãy gọi Đường dây nóng FoodSource của Project Bread theo số 1.800.645.8333 hoặc Trò chuyện trực tiếp với nhân viên tư vấn trực tuyến bằng cách sử dụng tính năng trò chuyện ở cuối trang này.

Nếu bạn có những câu hỏi cụ thể về khoản trợ cấp của bạn, hãy liên lạc với DTA qua đường dây Hỗ trợ của DTA theo số 1-877-382-2363.

Back to Blog Left Arrow

Project Bread là một Đối tác Kết nối Cộng đồng chính thức về SNAP của Bộ Hỗ trợ Chuyển tiếp (Department of Transitional Assistance - DTA).

Là một Đối tác Kết nối Cộng đồng về SNAP của DTA, vai trò của Project Bread là giúp việc nhận SNAP được dễ dàng hơn cho người dân ở Massachusetts và giúp bất kỳ người nào gặp khó khăn khi nộp hồ sơ.